Fasiliteter i båthavna

Best stasjonen Blakstad Auto AS leverer drivstoff til båthavna.

Det jobbes hele tiden aktivt for å utvide tilbudet i båthavna.

Gjestebrygge   Servicebygg   Grill

Gjestebrygge med drivstoff           Servicebygg                                Grill