Priser i båthavna

Servicebygget åpnes kl.08:00 og stenges kl.23:00 hver dag.

Liste over ansvarlig person i båthavna, henger på oppslagstavle.

 

Døgnpris ved gjestebrygga:

Båt opp til 30 fot kr. 120,-/døgn. Strøm er inkludert.

Båt over 30 fot kr. 150,-/døgn. Strøm er inkludert.

Tråløst internett: Kr. 5,- for 12 timers fri tilgang via Hemne Kommunes tråløse nett.

Dusj: Kr. 10,-. Myntautomat på veggen.

Lån av vaskemaskin og tørketrommel: Kr. 30,-/stk.

Opptrekk i slip: Kr. 250,- for medlemmer og kr. 400,- for ikke medlemmer.

Leie av slip utover 1 døgn: Kr. 50,-/døgn for medlemmer og kr. 100,- for ikke medlemmer.

Lån av høytrykksspyler: Kr. 50,-.

Utsett/opptrekk av båt med egen henger: Gratis for medlemmer. Kr. 50,- for ikke medlemmer.

Betaling i konvolutt, som legges i brevsprekk i servicebygg.

Kontonummeret til Hemne Båtforening: 4312.07.54352

Organisasjonsnummer: 974809680